Nieuwe diensten

_D123658Door ze te beleggen bij twee teams zijn Research Data Management en Publicatiestrategieën / Open Access de nieuwe terreinen waarop SWI’ers hun diensten aanbieden aan de faculteiten. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het verwerven van kennis over deze onderwerpen, maar er werden ook adviezen verstrekt over opslag en beheer van onderzoeksgegevens en over publiceren in open acces. Beide teams streven ernaar zich te ontwikkelen als expertgroepen hun terreinen.

In het gebouw van het University College Groningen is een leeszaal/bibliotheek ingericht met een collectie handboeken, naslagwerken en tijdschriften toegesneden op het programma van deze nieuwe RUG-faculteit.