De UB in de media

Ook in 2014 haalde de Universiteitsbibliotheek weer regelmatig de (lokale en nationale) pers.

Bezoekersaantallen

Al jaren stijgt het bezoekersaantal van de UB gestaag. Dat is natuurlijk niet alleen maar positief; in elke tentamenperiode klagen studenten over de drukte.

Renovatie

In 2014 werd een begin gemaakt met de grootscheepse renovatie van het UB-gebouw.