Home » Archives by category » Uit de organisatie » Producten

Open Journal System (OJS)

Het Open Journal System (OJS) is een on-line tijdschriftmanagement en -publicatieprogramma dat door de UB wordt gebruikt om het aanmaken van een nieuw e-journal technisch snel kunnen realiseren. OJS is ontwikkeld door het Public Knowledge Project met als primaire doelstelling de toegang tot wetenschappelijke kennis te verbeteren. De software is open source en met dit […]

Jugendstil-banden toegankelijk gemaakt op de beeldbank

De boekbandencollectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek staat bekend als de “i-collectie”, genoemd naar de alfabetletter die ze speciaal kreeg om niet op te gaan in het grote geheel van de boekerij. Al deze boeken dateren uit de periode 1892-1940 en werden geproduceerd door Nederlandse uitgevers. Banden waar de kunstenaar niet bekend van is, staan per […]

Tijdschriftarchieven digitaal beschikbaar

De afgelopen jaren heeft de bibliotheek een flink aantal digitale tijdschriftarchieven aangeschaft van grote uitgeverijen. Het gaat hierbij om de complete jaargangen van alle tijdschriften van Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Sage, Brill en Cambridge University Press. Daarmee hebben we alle jaargangen van deze tijdschriften online. Dit is handig voor de gebruikers en zorgt er voor dat […]

E-books beschikbaar via Patron Driven Acquisition

Sinds enkele jaren biedt de bibliotheek toegang tot een aantal prachtige e-bookspakketten van grote uitgeverijen, door middel van het zogenaamde Patron Driven Acquisitions (PDA) model: alle e-books van een uitgever kunnen dan een tijd lang zonder beperkingen gelezen, gedownload en bewaard worden, aan het eind van zo’n periode koopt de bibliotheek voor een bepaald bedrag […]

Catalogus Professorum

De Catalogus Professorum Academiae Groninganae is ontwikkeld ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Universiteit en staat sinds 24 juni 2014 online. Deze catalogus bevat biografische en iconografische gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, het jaar van oprichting, aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest. Opgenomen in deze Catalogus zijn verschillende typen hoogleraren, […]

Hora Finita

Hora Finita is het online registratiesysteem voor promovendi van de RUG. De Universiteitsbibliotheek en het Bureau verzorgen samen de ontwikkeling en het beheer van dit systeem. Alle processen die te maken hebben met de promotie, van de eerste registratie tot het indienen van het proefschrift, lopen via dit systeem. Bij deze processen wordt het promotiereglement […]