Home » Archives by category » UB2020

Stiltezone ingevoerd

Vanaf dinsdag 15 april 2014 werd op de vierde verdieping van de UB een stiltezone ingevoerd. Deze studieplekken waren speciaal bedoeld voor studenten die zich in echte stilte willen concentreren op hun studie aan de hand van boeken, artikelen en overige gedrukte studiematerialen. Daarom was het daar niet toegestaan om: – gebruik te maken van […]

Inhuizingen

Vanaf 2014 is de gesaneerde Letterencollectie in open opstelling ondergebracht op de 2e verdieping van de UB. De UB-studiezaalcollecties op het gebied van talenstudies, taal- en literatuurwetenschap (ulet) zijn in de eerste maanden van 2014 gesaneerd en samengevoegd met de Letterencollectie. De studiezaalcollecties Kunstgeschiedenis (ukun) volgde spoedig daarna en het invoegen van de collectie Geschiedenis […]

Renovatie UB

Het hele jaar 2014 heeft het project Renovatie UB-gebouw veel van onze aandacht gevraagd. Een belangrijke stap was de keuze voor AG Architecten, die als winnaar uit de bus kwam bij een minicompetitie op basis van het Masterplan. Anouk Vermeulen van AG sprak het meest aan, door haar verfrissende kijk op hoe met gebruik van […]

Afdeling Content

In 2014 zijn twee vakbibliotheken ingehuisd in de UB, te weten Archeologie en Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschappen en heeft de afdeling ook veel werk verzet voor de inhuizing van Rechten in 2015. Omdat een deel van de binnenkomende collecties naar het magazijn moesten, is hard gewerkt om magazijnruimte hiervoor vrij te maken. Door de inhuizingen ontstaat […]