Inhuizingen

_D126296Vanaf 2014 is de gesaneerde Letterencollectie in open opstelling ondergebracht op de 2e verdieping van de UB. De UB-studiezaalcollecties op het gebied van talenstudies, taal- en literatuurwetenschap (ulet) zijn in de eerste maanden van 2014 gesaneerd en samengevoegd met de Letterencollectie. De studiezaalcollecties Kunstgeschiedenis (ukun) volgde spoedig daarna en het invoegen van de collectie Geschiedenis (uges) is eind 2014 vrijwel afgerond.

De bibliotheek van de locatie Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is in de eerste helft van 2014 overgebracht naar de UB. Het grootste deel staat nu als open opgestelde collectie op de 4e verdieping als de Collectie Theologie en religiewetenschappen, de rest is na sanering ondergebracht in de UB-magazijnen. Ook de erfgoedcollectie Wijchers en Hubbeling hebben onderdak gevonden bij de UB.