Project Etalage: Pure

beeldmerk etalageIn 2014 is Pure, een CRIS (Current Research Information System) uitgerold over alle faculteiten van de RUG. Inmiddels bevat Pure ruim 190.000 wetenschappelijke publicaties van de RUG. Alleen al in 2014 zijn 12.000 publicaties toegevoegd door medewerkers van de RUG en gevalideerd door collega’s van de afdeling Content. Deze publicaties worden nu getoond via de medewerkerspagina’s en zullen binnenkort zichtbaar zijn in het nieuwe research portal van de RUG. Dit betekent een enorme sprong in de zichtbaarheid van publicaties van de RUG-medewerkers, van 50.000 naar 190.000.

Een ander mooi resultaat van het Etalage project is het feit dat de UB naast de gedrukte proefschriften voor het eerst ook álle proefschriften van de RUG elektronisch heeft binnengehaald, in totaal 443 stuks.

Naast wetenschappelijke publicaties worden ook valorisatie-activiteiten (lezingen, samenwerkingen met maatschappelijke instellingen, gasthoogleraarschappen, etc.) vastgelegd worden in Pure. Dit is belangrijk omdat vanaf 2016 deze indicatoren een belangrijke rol spelen in de beoordeling van onderzoek, naast wetenschappelijke output.
Inmiddels zijn facultaire medewerkers geinstrueerd in het werken met Pure rapportsjablonen. Hiermee kunnen faculteiten gegevens in Pure te selecteren, sorteren en presenteren ten behoeve van verplichte rapportages.