Home » Archives by category » Uit de organisatie

Nieuwe diensten

Door ze te beleggen bij twee teams zijn Research Data Management en Publicatiestrategieën / Open Access de nieuwe terreinen waarop SWI’ers hun diensten aanbieden aan de faculteiten. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het verwerven van kennis over deze onderwerpen, maar er werden ook adviezen verstrekt over opslag en beheer van […]

Nacht van Kunst en Wetenschap 2014

Traditioneel was de Universiteitsbibliotheek aan het Broerplein weer een toplocatie tijdens de jaarlijkse Nacht van Kunst en Wetenschap. Op zaterdag 24 mei 2014 was de UB het terrein van taal en cultuur. In Slag om het Noorden ging het om de identiteit van een superprovincie Groningen/Friesland/Drenthe; in de Kulturkantine was er muziek en poëzie, Ronald […]

Kennissessies

De werkgroep Kennissessies heeft  tot taak deskundigheid te bevorderen en te voorzien in de behoefte aan locatie- en sectoroverstijgende activiteiten. Van de georganiseerde kennissessies staan filmpjes, foto’s en de Powerpointpresentaties op het bibliotheekintranet (BINT). Werkgroepleden: Gert-Jan Bokdam, Gretha Landman (vz.), Dorien van Rheenen, Hilda Schram, Jitka Vavra (CMB) Georganiseerde sessies in 2014 In 2014 zijn […]

Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum kende in 2014 twee duidelijke highlights: de grote lustrumtentoonstelling For Infinity, die van april tot juli in de Der Aa-kerk werd gehouden, en de wat kleinere expositie Uit de schaduw – 400 jaar kunst aan de RUG, die van begin april tot het einde van het jaar in het UM-pand was te zien. […]

Open Journal System (OJS)

Het Open Journal System (OJS) is een on-line tijdschriftmanagement en -publicatieprogramma dat door de UB wordt gebruikt om het aanmaken van een nieuw e-journal technisch snel kunnen realiseren. OJS is ontwikkeld door het Public Knowledge Project met als primaire doelstelling de toegang tot wetenschappelijke kennis te verbeteren. De software is open source en met dit […]

Op alle markten thuis…

Het wordt een traditie: de Universiteitsbibliotheek laat zich zien op allerlei informatiemarkten binnen en buiten de universiteit. Zo deelden we ook in 2014 weer flyers, boekenleggers, informatiefolders en niet te vergeten boekendropjes uit: op de jaarlijkse KEI-informatiemarkt (augustus, Vismarkt) in januari en augustus bij de Welcoming Ceremony en de International Students’ Fair (in het Academiegebouw […]

Bijzondere Collecties: projecten

De medewerkers van Bijzondere Collecties hebben een aantal projecten weten af te ronden in 2014. Smith Het legaat Smith, in 1805 verworven uit de bibliotheek van Edzard Pompejus Smith. Indertijd is besloten de collectie tusen de al aanwezige boeken in de UB te plaatsen. Als zodanig was de collectie niet afzonderlijk herkenbaar. Via decentrale onderwerpsontsluiting […]

Nieuwe geschenken Bijzondere Collecties

Een aantal belangrijke geschenken en legaten zijn in 2014 aan de UB geschonken. De meest in het oog springende zijn de geschenken Koops en Hof van Drenthe en het legaat Gerritsen. Vanwege de waarde die deze collecties als samenhangend geheel bieden, is besloten om ze onder één signatuur weg te zetten. Ook in 2014: twee […]

Jugendstil-banden toegankelijk gemaakt op de beeldbank

De boekbandencollectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek staat bekend als de “i-collectie”, genoemd naar de alfabetletter die ze speciaal kreeg om niet op te gaan in het grote geheel van de boekerij. Al deze boeken dateren uit de periode 1892-1940 en werden geproduceerd door Nederlandse uitgevers. Banden waar de kunstenaar niet bekend van is, staan per […]

De UB in de media

Ook in 2014 haalde de Universiteitsbibliotheek weer regelmatig de (lokale en nationale) pers. Bezoekersaantallen Al jaren stijgt het bezoekersaantal van de UB gestaag. Dat is natuurlijk niet alleen maar positief; in elke tentamenperiode klagen studenten over de drukte. Studenten willen geen zitzakken maar studieplekken (Universiteitskrant, 8 januari 2014) Over de learning grid; veel studenten dachten dat […]

Page 1 of 3123