De UB in de media

Ook in 2014 haalde de Universiteitsbibliotheek weer regelmatig de (lokale en nationale) pers. Bezoekersaantallen Al jaren stijgt het bezoekersaantal van de UB gestaag. Dat is natuurlijk niet alleen maar positief; in elke tentamenperiode klagen studenten…

Renovatie UB

Het hele jaar 2014 heeft het project Renovatie UB-gebouw veel van onze aandacht gevraagd. Een belangrijke stap was de keuze voor AG Architecten, die als winnaar uit de bus kwam bij een minicompetitie op basis…

Catalogus Professorum

De Catalogus Professorum Academiae Groninganae is ontwikkeld ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Universiteit en staat sinds 24 juni 2014 online. Deze catalogus bevat biografische en iconografische gegevens over alle hoogleraren die vanaf…

Nieuwe diensten

Door ze te beleggen bij twee teams zijn Research Data Management en Publicatiestrategieën / Open Access de nieuwe terreinen waarop SWI’ers hun diensten aanbieden aan de faculteiten. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken…

Project Etalage: Pure

In 2014 is Pure, een CRIS (Current Research Information System) uitgerold over alle faculteiten van de RUG. Inmiddels bevat Pure ruim 190.000 wetenschappelijke publicaties van de RUG. Alleen al in 2014 zijn 12.000 publicaties toegevoegd…

Tijdschriftarchieven digitaal beschikbaar

De afgelopen jaren heeft de bibliotheek een flink aantal digitale tijdschriftarchieven aangeschaft van grote uitgeverijen. Het gaat hierbij om de complete jaargangen van alle tijdschriften van Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Sage, Brill en Cambridge University Press.…