Catalogus Professorum

HeymansDe Catalogus Professorum Academiae Groninganae is ontwikkeld ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Universiteit en staat sinds 24 juni 2014 online. Deze catalogus bevat biografische en iconografische gegevens over alle hoogleraren die vanaf 1614, het jaar van oprichting, aan de Groningse universiteit verbonden zijn geweest. Opgenomen in deze Catalogus zijn verschillende typen hoogleraren, (gewone, bijzondere, buitengewone, gast- en kerkelijke) evenals lectoren en privaatdocenten.

De Commissie Geschiedschrijving Rijksuniversiteit Groningen constateerde aan het begin van de 21ste eeuw dat de informatievoorziening over de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen enige hiaten kende. Een compleet overzicht van alle hoogleraren (en hun publicaties) vanaf 1614 ontbrak bijvoorbeeld. Sindsdien zijn medewerkers en vrijwilligers van Universiteitsbibliotheek en Universiteitsmuseum hard aan het werk geweest om de database te vullen. Van alle professoren zijn biografische gegevens, afbeeldingen, publicaties en nog veel meer bij elkaar gebracht. Achtergrondinformatie over het ambt en de verschillende studierichtingen die er in de loop van de jaren zijn geweest staat op de informatieve pagina’s van de catalogus.

De database zelf is een ‘work in progress; en wordt nog steeds bijgewerkt. In de database begint elk zogenaamd lemma met de persoongegevens en – indien beschikbaar – een portret. Deze portretten maken deel uit van de collectie geschilderde hooglerarenportretten van de RUG.

Verdere gegevens zijn verzameld in de volgende onderdelen:

  • Album Scholasticum: informatie over opleiding, promotie en benoeming, met verwijzingen naar de gebruikte bronnen, gedrukt zowel als digitaal.
  • Portretinformatie: gegevens over in Groningen beschikbare portretten.

De komende jaren zal de database verder worden aangevuld met afbeeldingen, informatie over nieuwe hoogleraren en het verbeteren van de zoekinterface.