Home » Archives by category » Uit de organisatie » Mijlpalen

Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum kende in 2014 twee duidelijke highlights: de grote lustrumtentoonstelling For Infinity, die van april tot juli in de Der Aa-kerk werd gehouden, en de wat kleinere expositie Uit de schaduw – 400 jaar kunst aan de RUG, die van begin april tot het einde van het jaar in het UM-pand was te zien. […]

Nieuwe geschenken Bijzondere Collecties

Een aantal belangrijke geschenken en legaten zijn in 2014 aan de UB geschonken. De meest in het oog springende zijn de geschenken Koops en Hof van Drenthe en het legaat Gerritsen. Vanwege de waarde die deze collecties als samenhangend geheel bieden, is besloten om ze onder één signatuur weg te zetten. Ook in 2014: twee […]

De UB in de media

Ook in 2014 haalde de Universiteitsbibliotheek weer regelmatig de (lokale en nationale) pers. Bezoekersaantallen Al jaren stijgt het bezoekersaantal van de UB gestaag. Dat is natuurlijk niet alleen maar positief; in elke tentamenperiode klagen studenten over de drukte. Studenten willen geen zitzakken maar studieplekken (Universiteitskrant, 8 januari 2014) Over de learning grid; veel studenten dachten dat […]

Nieuwe aanwinsten, geschenken…

Ook in 2014 werd het bezit van de Universiteitsbibliotheek weer uitgebreid met verschillende bijzondere stukken. Atlas der Neederlanden De Atlas der Neederlanden is waarschijnlijk de grootste en meest complete atlas van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden die ooit werd samengesteld in de gehele geschiedenis van de Lage Landen tot 1815. Dit immense verzamelwerk, bestaande uit […]

Korea Corner geopend

Eind december 2014 werd op de tweede verdieping van de Universiteitsbibliotheek de Korea Corner geopend. De Korea Corner bestaat uit een studieruimte, een boekencollectie met literatuur op het gebied van Korean studies en gerelateerde faciliteiten. De locatie van de Korea Corner is op de tweede verdieping van de UB, kamer 219 met het aangrenzende deel […]

Vrienden van de UB schenken twee bijzondere boeken

In december 2014 overhandigde voorzitter Frans Zwarts namens de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek Groningen twee bijzondere geschenken aan directeur Marjolein Nieboer van de UB. Het gaat om twee zeldzame boeken: De animi tranqvillitate dialogvs / Florentio Volvsano avtore. -Lvgdvni : apvd Seb. Gryphivm, 1543 Aanvraagnummer: uklu KW B 2694 Florentius Volusenus (ca.1504-na1551), geboren in Elgin […]

For Infinity – the Movie overal te zien

Op 24 mei 2014 ging de lustrumfilm For Infinity – the Movie in première, een hilarische muziekfilm van de hand van het team dat eerder verantwoordelijk was voor de University of Groningen Lipdub. Het idee voor de film dienden zij als voorstel in bij de RUG400-organisatie. In september 2012 werd de film uitgeroepen tot beste […]

Eerste boek voor het University College Groningen

Op 1 september 2014 ging het University College Groningen van start. 33 Studenten vormden ‘the class of 2017’: de ‘tiende faculteit’ presenteert hen een ‘Liberal Arts and Sciences’-programma met als resultaat een brede interdisciplinaire kennis met uiteraard de focus op de speerpunten Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Terwijl de facultaire bibliotheken een voor een […]

100 % van de RUG-proefschriften elektronisch beschikbaar

Volgens het nieuwe promotiereglement – officieel van kracht sinds september 2013 – zijn RUG-promovendi verplicht een elektronische versie van hun proefschrift aan te leveren. Sinds januari 2014 (het moment waarop het nieuwe promotiereglement en Hora Finita als feitelijk geïmplementeerd kunnen worden beschouwd) heeft de Universiteitsbibliotheek van alle verdedigde proefschriften (443) een elektronische versie ontvangen en […]

Spinozapenning voor drie UB-medewerkers

Theo van der Werf, secretaris van het Spinozahuis, reikte dinsdag 21 januari 2014 de Spinozapenning uit aan drie medewerkers van de Groningse universiteitsbibliotheek. Dit vanwege hun verdiensten bij het beheren en catalogiseren van de volledige bibliotheek van het Spinozahuis. Eind 2007 kreeg de UB de boekerij van Baruch de Spinoza (1632 – 1677) die zich […]