Home » Archives by category » Uit de organisatie » Projecten

Bijzondere Collecties: projecten

De medewerkers van Bijzondere Collecties hebben een aantal projecten weten af te ronden in 2014. Smith Het legaat Smith, in 1805 verworven uit de bibliotheek van Edzard Pompejus Smith. Indertijd is besloten de collectie tusen de al aanwezige boeken in de UB te plaatsen. Als zodanig was de collectie niet afzonderlijk herkenbaar. Via decentrale onderwerpsontsluiting […]

Inhuizingen

Vanaf 2014 is de gesaneerde Letterencollectie in open opstelling ondergebracht op de 2e verdieping van de UB. De UB-studiezaalcollecties op het gebied van talenstudies, taal- en literatuurwetenschap (ulet) zijn in de eerste maanden van 2014 gesaneerd en samengevoegd met de Letterencollectie. De studiezaalcollecties Kunstgeschiedenis (ukun) volgde spoedig daarna en het invoegen van de collectie Geschiedenis […]

Project Inrichting RUG Research Data Office (IRRDO)

Bij veel onderzoeksprojecten wordt gebruik gemaakt van data en worden, bijvoorbeeld door experimenten of enquêtes, nieuwe data gegenereerd. Integer onderzoek vereist een goed beheer van de onderzoeksdata. Tijdschriften en onderzoeksfinanciers verlangen steeds vaker dat datasets waarop een publicatie is gebaseerd beschikbaar zijn op het moment van publiceren. Begin 2014 is in opdracht van het College […]

Afdeling Content

In 2014 zijn twee vakbibliotheken ingehuisd in de UB, te weten Archeologie en Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschappen en heeft de afdeling ook veel werk verzet voor de inhuizing van Rechten in 2015. Omdat een deel van de binnenkomende collecties naar het magazijn moesten, is hard gewerkt om magazijnruimte hiervoor vrij te maken. Door de inhuizingen ontstaat […]

Project Etalage: Pure

In 2014 is Pure, een CRIS (Current Research Information System) uitgerold over alle faculteiten van de RUG. Inmiddels bevat Pure ruim 190.000 wetenschappelijke publicaties van de RUG. Alleen al in 2014 zijn 12.000 publicaties toegevoegd door medewerkers van de RUG en gevalideerd door collega’s van de afdeling Content. Deze publicaties worden nu getoond via de […]