Home » Archives by category » UB2020

Bibliotheek 2020

Onder de noemer Bibliotheek 2020 zijn vijf projecten samengebracht die rechtstreeks voortkomen uit de clustering van de verschillende bibliotheeklocaties en de inhuizing van diverse collecties en teams in het gebouw van de UB. De projecten vallen samen met ingrijpende wijzigingen in de organisatie van de universiteitsbibliotheek en met een even ingrijpende renovatie – een totale […]

Renovatie

Ter voorbereiding op de besluitvorming door het College van Bestuur over een grootschalige renovatie van het 28 jaar oude UB-gebouw heeft architect Rob Hendriks van DAAD najaar 2013 een masterplan voor de verbouwing opgesteld. Vanuit studenten, medewerkers en specialisten werd hieraan bijgedragen. In september 2014 zal de renovatie aanvangen. In oktober werd de website http://www.rug.nl/bibliotheek/ub2020/ […]

Clustervorming locaties: Letteren

Dit jaar is de omvangrijke collectie van 120.000 banden van de Bibliotheek Letteren ondergebracht in de UB. De verhuizing vond plaats van 9 tot en met 18 december. Op 10 december 2013 overhandigde mw. prof.dr. Gerry Wakker, decaan van de Faculteit der Letteren, het eerste boek dat is verhuisd naar de UB aan Marjolein Nieboer, […]

Inhuizing Letterencollectie

In december 2013 werden de eerste boeken, die vanuit de Letterenbibliotheek naar de UB verhuisden, officieel overhandigd door decaan Gerry Wakker aan directeur UB Marjolein Nieboer.

Project Werkplekken Personeel – Het Nieuwe Werken (WP – HNW)

De laatste jaren staat Het Nieuwe Werken (HNW) landelijk volop in de belangstelling. Ook binnen de RUG is een HNW-pilot gestart bij het Bureau met de zgn. “Proeftuin”. De Bibliotheek  volgt de ontwikkelingen van deze pilot. Voor de Bibliotheek is de inhuizing van een aantal teams van vakbibliotheken en daardoor het herhuisvesten van alle teams […]

Learning grid

De Learning Grid werd in september 2013 geopend, op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek. Het is een geheel gemoderniseerde ruimte waar studenten zelf bepalen in welke (samenwerkings-) vorm zij hun opdrachten, presentaties en studeeractiviteiten verrichten. De bibliotheek faciliteert met hightech voorzieningen, draadloos netwerk, (mobiele) PC’s en laptops, active/smart board(en), beamer(s). Tafels en stoelen zijn […]