Home » Archives by category » Uit de organisatie

Organisatieontwikkeling

Binnen de organisatie werd met ondersteuning vanuit HR van de universiteit een verandering van structuur en andere inzet van medewerkers voorbereid. Concreet betekende dit een herschikking van alle bibliotheekmedewerkers. Ook binnen het (midden)management zijn enkele posities veranderd. Tegelijkertijd heeft de bibliotheek een opleidingsplan 2014-2015 vastgesteld en een feedbacktraining aan al haar medewerkers aangeboden.

Bezoekersaantallen

Ook in 2013 werd een record aantal bezoekers behaald. Na de 1,5 miljoen bezoekers van 2012 stonden er eind 2013 maar liefst 1,6 miljoen bezoekers op de teller. Het intensieve gebruik van het UB-gebouw vraagt steeds dringender om gebouwaanpassingen, die ook betere routing, selfservice dienstverlening, daglichtbeleving en geluidsmanagement beogen. Sinds augustus 2013 zijn de openingstijden […]

Project Werkplekken Personeel – Het Nieuwe Werken (WP – HNW)

De laatste jaren staat Het Nieuwe Werken (HNW) landelijk volop in de belangstelling. Ook binnen de RUG is een HNW-pilot gestart bij het Bureau met de zgn. “Proeftuin”. De Bibliotheek  volgt de ontwikkelingen van deze pilot. Voor de Bibliotheek is de inhuizing van een aantal teams van vakbibliotheken en daardoor het herhuisvesten van alle teams […]

De UB in de media

Ook in 2013 figureerde de Universiteitsbibliotheek regelmatig in de media. Een overzicht: Dagblad van het Noorden: Van studiefabriek naar hippe lounge, 20 juli 2013 Leeuwarder Courant: Groningse student blokt straks in hippe lounge, 22 juli 2013 NRC: Stil land, 1 augustus 2013 UK: Treincoupés, zitzakken en apenrotsen, 17 september 2013 STUG TV: Studenten negatief over […]