Inhuizing Letterencollectie

In december 2013 werden de eerste boeken, die vanuit de Letterenbibliotheek naar de UB verhuisden, officieel overhandigd door decaan Gerry Wakker aan directeur UB Marjolein Nieboer.…

Project Inrichting RUG Research Data Office

In 2013 heeft het CvB de Bibliotheek in samenwerking met het CIT opgedragen een project op te starten om een Research Data Office in te richten. Het RUG Research Data Office is een centraal loket…

De Bibliotheek op informatiemarkten

De Bibliotheek was vijf keer vertegenwoordigd op informatiemarkten en voorlichtingsbijeenkomsten: medio augustus op de KEI-informatiemarkt voor eerstejaarsstudenten, met 4500 deelnemers; eind augustus en in februari op de International University Fair. Dit is een onderdeel van…

De UB als filmset

In 2013 werd de lustrumfilm For Infinity - the Movie opgenomen: een hilarische muziekfilm over de kersverse student Tom. Het resultaat is te zien op YouTube.…

Open Access

2013 was een belangrijk jaar voor de omslag naar Open Access. Een brief van staatsecretaris Sander Dekker zorgt voor een (inter)nationale afstemming en ambitieuze doelstellingen bij de onderhandelingen over de big deals met de uitgevers. …

Project Werkplekken Personeel – Het Nieuwe Werken (WP – HNW)

De laatste jaren staat Het Nieuwe Werken (HNW) landelijk volop in de belangstelling. Ook binnen de RUG is een HNW-pilot gestart bij het Bureau met de zgn. “Proeftuin”. De Bibliotheek  volgt de ontwikkelingen van deze…